Anunt intentie furnizare – materiale direct atribuibile

15 oct. 2018

INTENŢIE DE ACHIZIŢIONARE având ca obiect furnizarea de: “ Materiale direct atribuibile sustinerii activitatilor de educatie si formare –CPV 30199000-0;

1. SC N&C TURISM SRL, cu sediul social în Brasov, bd. Saturn nr 47 avand CUI 18184437, anunţă prin prezenta efectuarea unei prospectări a pieţei în vederea achiziţionării de ,,Materiale direct atribuibile sustinerii activitatilor de educatie si formare’’.

2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020 şi fonduri proprii.
Numărul de identificare al contractului de finanţare: POCU/227/3/8/117915
Titlul proiectului: TURISM-PERFORM-Competivitate in turism prin resurse umane performante,cod proiect 117915

3. Modalitate de achiziţionare: Achiziţie directă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016.

4. Servicii achiziţionate:
Materiale direct atribuibile sustinerii activitatilor de educatie si formare – CPV 30199000-0 dupa cum urmeaza:
1. Set de materiale pentru sustinerea activitatilor de formare – curs Manager Inovare – 100 buc – curs Competente antreprenoriale – 80 buc – curs Manager resurse umane – 20 buc – curs Inspector/referent resurse umane – 100 buc – total 300 buc ( 2 buc pix; creion mecanic plus rezerve; blocnotes A4 cu spirala 80 file; mape plastic cu buton ,arici si burduf).
2. Set de materiale pentru seminarii regionale – total 215 buc (pix+ blocknotes A4).

– oferta se va exprima in lei fara TVA per bucata pentru fiecare tip de set de materiale pentru sustinerea activitatilor de educatie si formare
Valoarea estimata a contractului este de 29375 Ron plus TVA.

5. Operatorii economici interesaţi îşi pot depune oferta până în data de 19.10.2018, ora 10:00, la adresa NC TURISM SRL, bd. Saturn nr 47, mun. Brasov, sau prin e-mail la proturism2020@gmail.com.

Oferta va exprima preţul în RON (fără TVA).

Prețul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea preţului contractului.