Anunt intentie – servicii editare si tiparire

15 oct. 2018

INTENŢIE DE ACHIZIŢIONARE având ca obiect furnizarea de: “SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE –CPV 79800000-2’’

1. SC N&C TURISM SRL, cu sediul social în Brasov, bd. Saturn nr 47 avand CUI 18184437, anunţă prin prezenta efectuarea unei prospectări a pieţei în vederea achiziţionării de SERVICII DE TIPARIRE SI EDITARE – CPV 79800000-2’’

2. Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020 şi fonduri proprii.
Numărul de identificare al contractului de finanţare: POCU/227/3/8/117915
Titlul proiectului: TURISM-PERFORM-Competivitate in turism prin resurse umane performante,cod proiect 117915

3. Modalitate de achiziţionare: Achiziţie directă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016.

4. Servicii achiziţionate:
SERVICII DE EDITARE SI TIPARIRE – CPV 79800000-2– suporturi de curs si alte documente astfel:
Editare si tiparire materiale pentru sesiuni de instruire/formare – suporturi de curs „Manager Inovare’’ (100 buc – maxim 35 pagini/buc), Editare si tiparire materiale pentru sesiuni de instruire/formare – suporturi de curs „Competente antreprenoriale” (80 buc –max 35 pagini/buc), Editare si tiparire „Indrumar modele/ practici inovatoare in turism” (215 buc – maxim 47 pagini/buc), Editare si tiparire „Ghid practic de ecoturism” (215 buc – maxim 47 pagini/buc), Editare si tiparire materiale pentru sesiuni de instruire/formare – suporturi de curs „Manager resurse umane” (20 buc – maxim 35 pagini/buc) , Editare si tiparire materiale pentru sesiuni de instruire/formare – suporturi de curs „Inspector/referent resurse umane” (100 buc – maxim 35 pagini/buc).

Valoarea estimata a contractului este de 69600 RON plus TVA.
-oferta se va exprima in lei per pagina tinand cont de caracteristice hartiei : hartie dublucretata mata , 120 g/mp.

5. Operatorii economici interesaţi îşi pot depune oferta până în data de 19.10.2018, ora 10:00, la adresa NC TURISM SRL, bd. Saturn nr 47, mun. Brasov, sau prin e-mail la proturism2020@gmail.com.

Oferta va exprima preţul în RON (fără TVA).
Prețul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea preţului contractului.