Anunț participare – Achiziţie servicii organizare evenimente

2 nov. 2018

ANUNT DE PARTICIPARE LA PROCEDURA COMPETITIVA pentru Achiziţie servicii organizare evenimente” , “Pachet complet continand transport, cazare si hrana participantilor” la cursurile – „Manager resurse umane’’, „Inspector/referent resurse umane”, cod CPV 79952000-2

1. Scurtă descriere a obiectul contractului: În vederea respectării activităţilor din cadrul proiectului: „TURISM – PERFORM – Competitivitate in turism prin resurse umane performante” – Cod proiect 117915, aferent Contractului de finantare nr. 4256/16.05.2018 încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020., N & C TURISM SRL doreste prin acest contract achizitionarea de Servicii evenimente – “Pachet complet continand transport, cazare si hrana participantilor” la cursurile – „Manager resurse umane”- 1 grupa (20 cursanti/grupa, total 20 cursanti, 10 zile/curs); „Inspector/referent resurse umane”- 5 grupe (20 cursanti/grupa, total 100 cursanti, 10 zile/curs), in cadrul proiectului „TURISM – PERFORM – Competitivitate in turism prin resurse umane performante” – Cod proiect 117915, finantat prin Programul Operaţional Capital Uman 2014–2020.

Contractul are ca obiect achizitionarea serviciilor de: 79952000-2 -Servicii organizare evenimente, pentru participanti la cursurile, necesare pentru buna implementare a proiectului. Serviciile vor fi prestate la nivelul regiunii Sud-Est, iar contractul se va derula de la data semnarii pana cel tarziu data de 16.05.2019.

Prestatorul de servicii trebuie să asigure Pachete complete continand transport, cazare, hrana cursanti si sali curs in cadrul cazarii pentru 6 grupe, pentru participantii la cursurile -„Manager resurse umane”- 1 grupa (20 cursanti/grupa, total 20 cursanti, 10 zile/curs) si „Inspector/referent resurse umane”- 5 grupe (20 cursanti/grupa, total 100 cursanti, 10 zile/curs).
Estimarea valorii totale maxime a serviciilor: 288.907,2 lei fără TVA. COD CPV 79952000-2 -Servicii organizare evenimente.

Sursa de finanțare: Proiect finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți, Apel de proiecte POCU 227/3/8 – România profesională, resurse umane competitive.

Toate informaţiile necesare potentialilor ofertanti sunt cuprinse in Documentatia de atribuire/specificatiile tehnice si Formularele aferente acestei proceduri, documentatie publicată pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene http://www.fonduri-ue.ro sectiunea Achizitii privati.

Solicitari sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă trimisă prin e-mail sau fax la următoarele date de contact: tel/fax: 0745080725 e-mail: oprea_irinel[@]yahoo.com sau proturism2020[@]gmail.com , persoană de contact Oprea Irinel, Coordonator implementare activitati de luni până vineri între orele 09-16. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor / candidaturilor: 5 (înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor).

N & C TURISM SRL va raspunde in mod clar, complet si fara ambiguitati, cat mai repede posibil numai pe www.fonduri-ue, sectiunea “Achizitii publice”/Anunturi prin afisarea raspunsului, la orice clarificare solicitata, intr-o perioada care nu depaseste, de regula, doua zile lucratoare, dar nu mai tarziu de deschiderea ofertelor, de la primirea unei astfel de solicitari din partea operatorului economic, cu condiţia transmiterii solicitării de clarificări în timp util de către operatorii economici. Ofertantii au obligatia de a verifica pe site-ul www.fonduri-ue publicarea eventualelor clarificari.

DATA LIMITĂ PENTRU DEPUNEREA OFERTEI: 13.11.2018, ORA 12:00, la sediul NC TURISM SRL – Municipiul Brasov, România, Str. Bd. Saturn 47, judetul Brasov, cod postal 500440, România.

Pentru detalii: Irinel Oprea – Coordonator implementare activitati Tel: 0745080725, e-mail: oprea_irinel[@]yahoo.com. Documentatia de atribuire impreuna cu formularele aferente se regasesc atasate in cadrul anuntului.