Comunicat organizare seminar Buzau

27 iun. 2019

COMUNICAT ORGANIZARE SEMINAR JUDEȚEAN NR. 6
PRIVIND IDENTIFICAREA ȘI IMPLEMENTAREA MODELELOR/ PRACTICILOR INOVATOARE, DURABILE, ECOLOGICE ȘI NON-DISCRIMINATORII DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII
3 IULIE 2019
BUZĂU

N & C TURISM SRL, în calitate de beneficiar al proiectului „TURISM-PERFORM – Competitivitate în turism prin resurse umane performante” (POCU/227/3/8/117915), cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, anunță organizarea și desfășurarea SEMINARULUI JUDETEAN ADRESAT MANAGERILOR ȘI ANTREPRENORILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV (CONFORM ANEXEI 5/ VERSIUNEA ACTUALIZATĂ ÎN SEPTEMBRIE 2018) LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST.

Acțiunile planificate sunt realizate în cadrul activității A.2. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala si alte activitati/cursuri relevante pentru manageri si antreprenori din sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism”, precum si din celelalte sectoare economice cu potential competitiv, conform Anexei 5/versiunea actualizata in septembrie 2018, la nivelul regiunii Sud-Est, respectiv a subactivității A.2.7. Organizarea si desfasurarea a 6 seminarii judetene adresate managerilor si antreprenorilor din sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism”, precum si din celelalte sectoare economice cu potential competitiv, conform Anexei 5/versiunea actualizata in septembrie 2018, la nivelul regiunii Sud-Est, privind identificarea si implementarea modelelor/practicilor inovatoare, durabile, ecologice si non-discriminatorii de organizare a activitatii.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI vizează „imbunatatirea competentelor si cresterea performantelor profesionale pentru 510 persoane avand calitatea de manageri/antreprenori si angajati in departamentele de resurse umane, prin furnizarea unor programe personalizate de formare si alte activitati, cursuri, modele, practici relevante inovatoare si durabile, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare sustenabila si a gradului de adaptabilitate a activitatii la dinamica sectorului economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism”, precum si a celorlalte sectoare economice cu potential competitiv, conform Anexei 5/versiunea actualizata in septembrie 2018, in Regiunea Sud-Est”.

DATA ȘI LOCAȚIA DESFĂȘURĂRII SEMINARULUI JUDETEAN NR. 6 ADRESAT MANAGERILOR ȘI ANTREPRENORILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV (CONFORM ANEXEI 5/ VERSIUNEA ACTUALIZATĂ ÎN SEPTEMBRIE 2018):

3 IULIE 2019 (ÎNCEPÂND CU ORELE 1600)
MUNICIPIUL BUZĂU, HOTEL PIETROASA, PIAȚA DACIEI, NR. 1

PERSOANE VIZATE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA SEMINARUL JUDETEAN NR. 6 ADRESAT MANAGERILOR ȘI ANTREPRENORILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV (CONFORM ANEXEI 5/ VERSIUNEA ACTUALIZATĂ ÎN SEPTEMBRIE 2018):
– Manageri (membri grup țintă) – persoane care asigura managementul strategic al firmelor si care ocupa pozitii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc)
– Antreprenori (membri grup țintă) – persoane care au calitatea de antreprenori si care isi gestioneaza singuri afacerile
– Reprezentanți ai mediului de afaceri public/privat din sectoarele economice cu potential competitiv, conform Anexei 5/versiunea actualizata in septembrie 2018, ai invatamantului preuniversitar/superior de profil, ai sectorului de cercetare-inovare si ai autoritatilor/institutiilor publice locale/judetene/regionale (consilii locale/judetene, camere de comert si industrie, agentia pentru dezvoltare regionala, agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca, agentia pentru protectia mediului, alte institutii si organizatii din aria de interes care au ca obiectiv turismul, ecologia, educatia, ocuparea fortei de munca, incluziunea sociala etc) la nivelul regiunii Sud-Est

TEMATICILE VIZATE ÎN CADRUL SEMINARULUI JUDETEAN NR. 6 ADRESAT MANAGERILOR ȘI ANTREPRENORILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV (CONFORM ANEXEI 5/ VERSIUNEA ACTUALIZATĂ ÎN SEPTEMBRIE 2018):

– Cunoasterea modelelor/ practicilor inovatoare, durabile, ecologice și non-discriminatorii de organizare a activității întreprinderilor din sectoarele economice cu potential competitiv
– Organizarea și reorganizarea mecanismelor socio-economice din sectoarele economice cu potential competitiv
– Diseminarea și transferul de bune practici identificate la nivelul mediului de afaceri local/judetean
– Informatii despre activitatea si calitatile care impulsioneaza rezultatele managerilor/ antreprenorilor din sectoarele economice cu potential competitiv (controlul interior, capacitatea de planificare; asumarea riscurilor, inovatia, folosirea feedback-ului, luarea deciziilor, independenta)
– Inovarea in mediul managerial/ antreprenorial specific sectoarelor economice cu potential competitiv
– Încurajarea cooperarii tehnico-economice a managerilor/ antreprenorilor cu mediul educational, de cercetare-inovare si cu marile intreprinderi/ companii din sectoarele economice cu potential competitiv
– Asigurarea sănătății/ securității muncii în sectoarele economice cu potential competitiv
– Promovarea egalității pe piața muncii între femei și bărbați în sectoarele economice cu potential competitiv
– Susținerea principiul învățării pe tot parcursul vieții și al îmbătrânirii active în sectoarele economice cu potential competitiv
– Prevenirea poluării mediului, tranziția către o economie eficientă din punct de vedere al utilizării resurselor în sectoarele economice cu potential competitiv
– Distribuire set materiale specifice (indrumar modele/practici inovatoare in turism; ghid practic de ecoturism; manual privind non-discriminarea in afaceri) privind identificarea si implementarea modelelor/practicilor inovatoare, durabile, ecologice si non-discriminatorii de organizare a activitatii
– Beneficiile pe care le ofera practicile inovatoare, durabile, ecologice si non-discriminatorii de organizare a activitatii in general si prin participarea la masurile oferite in cadrul proiectului „TURISM-PERFORM – Competitivitate în turism prin resurse umane performante” (POCU/227/3/8/117915), cu specificitate pentru regiunea Sud-Est
– Sesiune de discuții cu persoanele participante la seminarul judetean adresat managerilor și antreprenorilor din sectoarele economice cu potential competitiv

AVANTAJE/ BENEFICII PRECONIZATE:

– Pe parcursul desfășurări campaniei, veți beneficia de materiale specifice – indrumar modele/practici inovatoare in turism; ghid practic de ecoturism; manual privind non-discriminarea in afaceri – care vin în sprijinul identificării și implementării modelelor/practicilor inovatoare, durabile, ecologice si non-discriminatorii de organizare a activitatii din sectoarele economice cu potential competitiv.
– Considerăm că înțelegerea complexitatii ecosistemului managerial/ antreprenorial specific sectoarelor economice cu potential competitiv, precum și a particularitatilor si a factorilor de stimulare a acestuia, sunt fundamentale pentru dezvoltarea unei reprezentari puternice si eficiente a intereselor managerilor/ antreprenorilor din IMM-urile care isi desfasoara activitatea si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv pe plan local/judetean/regional (Sud-Est), pentru crearea unui mediu favorabil afacerilor, initiativei competitive si ocuparii sustenabile și pentru sprijinirea competitivitatii mediului de afaceri autohton pe plan regional.
– Se estimează impact major la nivelul managerilor/ antreprenorilor de IMM, dar si la nivelul mediului de afaceri public/ privat din sectorul, ai invatamantului preuniversitar/ superior de profil, ai sectorului de cercetare-inovare si ai autoritatilor/institutiilor publice locale/ judetene/regionale, respectiv consilii locale/ judetene, camere de comert si industrie, agentia pentru dezvoltare regionala, agentii judetene pentru ocuparea fortei de munca, agentia pentru protectia mediului, alte institutii si organizatii din aria de interes care au ca obiectiv turismul, ecologia, educatia, ocuparea fortei de munca, incluziunea sociala etc.
– Totodată, avem convingerea că participarea dumneavoastră la Seminarul judetean nr. 6 adresat managerilor și antreprenorilor din sectoarele economice cu potential competitiv va avea o contribuţie importantă la dezvoltarea sustenabilă a carierei și personalității dumneavoastră.

Vă rugăm să adresați orice întrebare privind desfăşurarea SEMINARULUI JUDETEAN NR. 6 ADRESAT MANAGERILOR ȘI ANTREPRENORILOR DIN SECTOARELE ECONOMICE CU POTENTIAL COMPETITIV la adresa de e-mail: turismperform@gmail.com.