Despre noi

N&C TURISM SRL

Beneficiar al acestui proiect, furnizeaza din anul 2005 consultanta in management/ antreprenoriat prin asigurarea eficientei in cadrul proceselor manageriale si prestari servicii de formare profesionala, vizand in strategia de dezvoltare pe termen lung a firmei infiintarea unui centru educational de calificare/specializare/perfectionare in management/ocupatii din turism. Din 2012, asigura consultanta in management hotelier si expertiza antreprenoriala. In 2015, a derulat proiectul POSDRU 173/6.1/S/149041, DEIS – Dezvoltare Economica prin Incluziune sociala, vizand activitati de mentorat si infiintarea/dezvoltarea unor structuri specifice economiei sociale si creare de noi locuri de munca pentru persoane vulnerabile, generand dezvoltarea sustenabila a comunitatii, cresterea ratei de ocupare, a nivelului de pregatire profesionala; in 2017, ca masura de sustenabilitate, a derulat programul de perfectionare Competente antreprenoriale.

Fiind implicat in comunitatea locala, a dezvoltat parteneriate pentru promovare/constientizare a beneficiilor FPC a angajatilor, implicarea in insertia tinerilor absolventi in campul muncii (contracte practica/invatamant dual). Rolul in proiectul propus este de Lider, asigurand implementarea activitatilor transversale de management si informare-publicitate, subcontractarea unor activitati specifice pentru care nu exista expertiza necesara si participand cu responsabilitate/ expertiza de specialitate la implementarea Componentei Constientizare angajatori, Componentei Formare Manageri/ antreprenori, Componentei Formare angajati in departamente de Resurse Umane si Componentei Sprijin pentru intreprinderi.