INTENȚIE DE ACHIZIȚIONARE având ca obiect furnizarea de: “COMBUSTIBILI”

20 iul. 2018

N&C TURISM, cu sediul în Brașov, Str. Bulevardul Saturn nr. 47, înregistrata în Registrul Comertului sub nr. J08/2953/2005, cod unic de inregistrare/fiscal RO 18184437, anunţă prin prezenta efectuarea unei prospectări a pieţei în vederea achiziţionării de combustibili cod CPV 09100000-0.

Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 şi fonduri proprii.
Numărul de identificare al contractului de finanţare: POCU/227/3/8/117915.
Titlul proiectului: TURISM-PERFORM – Competitivitate în turism prin resurse umane performante

Modalitate de achiziţionare: Achiziţie directă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016.

Produse achiziţionate:
– combustibili (motorina si benzina); CPV 09100000-0.
– oferta va contine pret/litru pentru ambele tipuri de combustibili.

Operatorii economici interesaţi îşi pot depune oferta până în data de 26.07.2018, ora 19:00, la adresa N&C TURISM, Brașov, Str. Bulevardul Saturn nr. 47 sau prin mail la proturism2020@gmail.com.

Oferta va exprima preţul în RON (fără TVA).

Prețul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea preţului contractului.