INTENTIE DE ACHIZITIONARE avand ca obiect furnizarea de: „SERVICII DE CAZARE LA HOTEL – CPV 55110000-4”

3 sept. 2018

1. SC N&C TURISM SRL, cu sediul social in Brasov, bd. Saturn nr 47 avand CUI 18184437, anunta prin prezenta efectuarea unei prospectari a pietei in vederea achizitionarii de SERVICII DE CAZARE LA HOTEL -CPV 55110000-4.

2. Sursa de finantare: Fondut Social European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020
fonduri proprii.

Numarul de identificare al contractutui de finantare: POCU/227/3/8/117915

Titlut proiectului: TURISM-PERFORM-Competitivitate in turism prin resurse umane performante,cod proiect 117915

3. Modalitate de achizitionare: Achizitie directa, in conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016.

4. Servicii achizitionate:
SERVICII DE CAZARE LA HOTEL -CPV 55110000-4 – in cele 6 judete ale regiunii SUD-EST, la unitati hoteliere in regim de 3 stele (se estimeaza aproximativ 700 de nopti de cazare pe o perioada de 8 luni);
– oferta va contine tariful per noaptea de cazare

5. Operatorii economici interesati pot depune oferta pana in data de 07.09.2018, ora 15:00, la adresa N&C TURISM SRL, bd. Saturn nr 47, mun. Brasov, sau prin e-mail la proturism2020@gmail.com.

Oferta va exprima precut in RON (fara TVA).

Pretul ofertei este ferm. NU se accepta actualizarea pretului contractului