INTENŢIE DE ACHIZIŢIONARE având ca obiect: “ Inchiriere autovehicul”

18 mai 2018

N&C TURISM, cu sediul în Brașov, Str. Bulevardul Saturn nr. 47, înregistrata în Registrul Comertului sub nr. J08/2953/2005, cod unic de inregistrare/fiscal RO 18184437, anunţă prin prezenta efectuarea unei prospectări a pieţei în vederea achiziţionării de SERVICII DE INCHIRIERE AUTOTURISM.

Sursa de finanţare: Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020 şi fonduri proprii.
Numărul de identificare al contractului de finanţare: POCU/227/3/8/117915.
Titlul proiectului: TURISM-PERFORM – Competitivitate în turism prin resurse umane performante

Modalitate de achiziţionare: Achiziţie directă, în conformitate cu Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 1284/2016.

Produse achizitionate:
– servicii de inchiriere autoturism pentru 12 luni; cod CPV 60171000-7.
– oferta va contine pret/luna, precum si beneficiile care sunt incluse in acest pret (asigurare CASCO, cauciuri de vara/iarna). Consumul mediu de carburant pentru autoturismul propus trebuie sa nu depaseasca 7,5/100 km.

Operatorii economici interesaţi îşi pot depune oferta până în data de 24.05.2018, ora 10:00, la adresa N&C TURISM, Brașov, Str. Bulevardul Saturn nr. 47 sau prin mail la proturism2020@gmail.com.

Oferta va exprima preţul în RON (fara TVA).

Prețul ofertei este ferm. NU se acceptă actualizarea preţului contractului.