Material de informare a grupului țintă – angajați din departamentele de resurse umane

23 aug. 2018

MATERIAL DE INFORMARE A GRUPULUI ȚINTĂ
ANGAJAȚI DIN DEPARTAMENTELE DE RESURSE UMANE
DIN SECTORUL ECONOMIC CU POTENȚIAL COMPETITIV „TURISM ȘI ECOTURISM”
LA NIVELUL REGIUNII SUD-EST, PRIVIND DETALIILE PROCESULUI DE
CERTIFICARE ECDL A ABILITĂȚILOR DE UTILIZARE A COMPUTERULUI

Stimată doamnă/ Stimate domn,

N & C TURISM SRL, având calitatea de beneficiar al proiectului „TURISM-PERFORM – Competitivitate în turism prin resurse umane performante” (POCU/227/3/8/117915), realizeaza demersuri care vizeaza dezvoltarea productivitatii si competitivitatii a 120 persoane/angajati din departamentele de resurse umane din sectorul economic cu potential competitiv „Turism și ecoturism” la nivelul regiunii Sud-Est, prin evaluarea online a abilitatilor pentru obtinerea Certificatului ECDL Start (Certificatul european de utilizare a calculatorului, nivel initiere), in vederea imbunatatirii cunostintelor angajatilor in utilizarea calculatoarelor si a aplicatiilor software pentru birotica.

Proiectul „TURISM-PERFORM – Competitivitate în turism prin resurse umane performante” (POCU/227/3/8/117915) este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului vizează „îmbunătățirea competențelor și creșterea performanțelor profesionale pentru 510 persoane având calitatea de manageri/ antreprenori și angajați în departamentele de resurse umane, prin furnizarea unor programe personalizate de formare și alte activități, cursuri, modele, practici relevante inovatoare și durabile, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabilă și a gradului de adaptabilitate a activității la dinamica sectorului economic cu potențial competitiv Turism și ecoturism în Regiunea Sud-Est”.

Unul dintre sectoarele economice vizate de domeniile regionale de excelenta (specializare inteligenta), care asigura o pozitionare buna pe pietele europene a produselor regionale este TURISMUL – ECOTURISMUL.

In ceea ce priveste situatia TURISMULUI – ECOTURISMULUI in regiunea Sud-Est, sunt identificate elemente care defavorizeaza acest sector, respectiv:
– deficiente ale culturii antreprenoriale in privinta managementului resurselor umane,
– profesionalismul scazut al lucratorilor,
– lipsa strategiei si programului anual de marketing,
– slaba cooperare intre institutii de cercetare, autoritati si agenti economici,
– lipsa diseminarii informatiilor privind politica turismului si a modelelor de bune practici,
– calitatea scazuta a serviciilor/informatiilor turistice,
– reducerea aportului turismului in PIB-ul regional,
– investitii reduse in tehnologii de protectie a mediului,
– masuri necorespunzatoare privind degradarea mediului natural.

In plus, o analiza regionala prezinta cele mai relevante aspecte si informatii privind: importanta economica a turismului, potentialul turistic al regiunii Sud-Est, structuri de primire turistica, strategii judetene si regionale de dezvoltare a turismului.

Totodata, dezvoltarea turismului a fost definita ca fiind una din prioritatile majore ale dezvoltarii regiunii Sud-Est, acest domeniu putand sustine si impulsiona dezvoltarea economico-sociala in perioada urmatoare.

Problemele identificate care au determinat proiectarea demersurilor de certificare ECDL a abilitatilor de utilizare a computerului in vederea dezvoltarii productivitatii si competitivitatii a 120 persoane/angajati din departamentele de resurse umane din sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” la nivelul regiunii Sud-Est sunt:
– descresterea competitivitatii locale/regionale, conservarea unor atitudini/practici/metode nefavorabile sectorului turistic, incapacitatea de adaptare a afacerilor turistice la situatiile economice de criza, scaderea profitabilitatii activitatilor turistice;
– deficiente ale culturii antreprenoriale in privinta managementului resurselor umane;
– profesionalismul scazut al lucratorilor;
– lipsa diseminarii informatiilor privind politica turismului si a modelelor de bune practici;
– calitatea scazuta a serviciilor/ informatiilor turistice;
– pierderea capacitatii concurentiale, intarzierea adaptarii inovatiilor tehnologice;
– mentalitate indiferenta fata de protectia mediului, lipsa informatiilor privind dezvoltarea durabila la nivel regional si efectele negative ale economiei asupra mediului, respectiv reducerea atractivitatii regiunii;
– deficiente in privinta managementului resurselor umane la nivelul intreprinderilor din sector;
– lipsa diseminarii unor informatii relevante, actuale privind politica turismului/ecoturismului si a modelelor de bune practici la nivel de sector;
– lipsa informatiilor privind beneficiile obtinute prin sustinerea, dezvoltarea si participarea angajatilor la activitati/programe de imbunatatire a competentelor;
– lipsa unei strategii pe termen lung, a unui program multianual de identificare/anticipare a nevoilor de formare;
– slaba cooperare intre institutii de cercetare, autoritati si agenti economici;
– adaptare intarziata a inovatiilor tehnologice in sector;
– lipsa de adaptabilitate a resursei umane si intreprinderilor la noile tendinte din sector;
– incapacitatea de adaptare a afacerilor turistice la situatiile economice de criza;
– investitii reduse in tehnologii de protectie a mediului si masuri necorespunzatoare privind degradarea mediului natural;
– lipsa informatiilor privind dezvoltarea durabila la nivel regional si efectele negative ale economiei asupra mediului.

Grupul țintă vizat pentru evaluarea si certificarea ECDL Start presupune 120 persoane angajate din departamentele de resurse umane provenind din intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” (identificat conform SNC), in corelare cu domeniile specializare inteligenta „Bioeconomie”, „Energie, mediu si schimbari climatice” si „Sanatate” (conform SNCDI) la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv Constanta, Tulcea, Buzau, Braila, Galati si Vrancea).

Criteriile minime de selecție a persoanelor vizate pentru pentru evaluarea si certificarea ECDL Start, potrivit specificațiilor cererii de finanțare și în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice „ROMÂNIA PROFESIONALĂ – RESURSE UMANE COMPETITIVE”, presupun ca persoanele vizate:
– sa fie angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), in departamentele de resurse umane din intreprinderi care isi desfasoara activitatea si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea principala sau secundara in sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” in corelare cu domeniile specializare inteligenta „Bioeconomie”, „Energie, mediu si schimbari climatice” si „Sanatate” (fiind autorizata pentru cel putin un cod CAEN specific sectorului vizat, mentionat in Anexa 5 la GSCS.OS.3.8, pg. 1, respectiv lista codurilor CAEN aferenta directiilor de politica industriala mentionata in SNC 2014-2020), cu localizarea intreprinderii intr-unul din judetele regiunii Sud-Est;
– sa nu fi beneficiat de nicio alta finantare din fonduri publice nationale/comunitare in calitate de participant la acelasi program pentru care opteaza;
– sa fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate;
– sa aiba disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care a fost selectata, cu respectarea principiului egalitatii de sanse/gen si non-discriminarii.

Lista codurilor CAEN aferenta directiilor de politica industriala mentionata in SNC 2014-2020 Turism și ecoturism, respectiv Anexa 5 la GSCS.OS.3.8, pg. 1 vizează:

– 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
– 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
– 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
– 5590 Alte servicii de cazare
– 7911 Activitati ale agentiilor turistice
– 7912 Activitati ale tur-operatorilor
– 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

Evaluarea si certificarea ECDL Start se organizează și derulează în cadrul subactivității A.2.6. Certificarea ECDL a abilităților de utilizare a computerului în vederea dezvoltării productivității și competitivității a 120 persoane/ angajați din departamentele de resurse umane din sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism” la nivelul regiunii Sud-Est, având ca perioadă vizată SEPTEMBRIE 2018 – MAI 2019 și ca principal scop:
– insusirea celui mai raspandit standard de certificare a abilitatilor de utilizare a computerului (recunoscut la nivel international) si imbunatatirea cunostintelor angajatilor din departamentele de resurse umane in utilizarea calculatoarelor si a aplicatiilor software pentru birotica;
– reducerea pierderilor de timp datorate lacunelor de cunostinie in domeniul IT (tehnologia informatiei) si a operarii ineficiente a computerelor in cadrul departamentelor de resurse umane;
– cresterea productivitatii intreprinderilor din sectorul „Turism si ecoturism” si maximizarea profiturilor prin utilizarea obligatorie si eficienta a instrumentului ECDL de catre angajatii din departamentele de resurse umane;
– cresterea performantei, satisfactiei si eficientei angajatilor, dezvoltarea productivitatii si competitivitatii, asigurand atingerea mai eficienta a obiectivelor operationale prin utilizarea permisului ECDL.

Obiectivele specifice procesului de evaluare si certificare ECDL Start vizează:
– stabilirea nivelului la care se raporteaza cunostintele IT pentru angajati;
– formarea unui nivel echilibrat de cunostinte IT in cadrul intreprinderii/ organizatiei;
– dovada capacitatii intreprinderii/organizatiei de a-si efectua serviciile (prin resursa umana certificata);
– reducerea costurilor de suport IT;
– cresterea productivitatii muncii prin utilizarea calculatorului;
– cresterea competentei si motivatiei in randul angajatilor;
– reprezentarea unui model eficient de pregatire si certificare al angajatilor;
– insusirea celui mai raspandit standard de certificare a abilitatilor de utilizare a computerului (recunoscut la nivel international);
– reducerea pierderilor de timp datorate lacunelor de cunostinte in domeniul IT (tehnologia informatiei) si a operarii ineficiente a computerelor in cadrul departamentelor de resurse umane;
– rezolvarea problemelor identificate pentru aceasta categorie de grup tinta.

Procesul de evaluare si certificare ECDL Start se va realiza în perioada SEPTEMBRIE 2018 – MAI 2019, de catre un centru de testare acreditat subcontractat si vizeaza parcurgerea urmatoarelor etape:
1) Inscrierea grupului tinta vizat in procesul de certificare ECDL:
– inscrierea candidatului in formularul online de inregistrare de pe site-ul ECDL ROMANIA,
– accesarea bazei de date de catre reprezentantul centrului de testare,
– tiparirea fisei generate automat din baza de date ECDL de catre reprezentantul centrului de testare,
– semnarea fisei (atat de candidat cat si de reprezentantul centrului de testare) si trimiterea in format scanat la adresa electronica a ECDL ROMANIA,
– validarea candidatului in baza de date de catre reprezentantul ECDL ROMANIA, alocarea unei serii de card sau a unei serii de inscriere a candidatului (similara unei foi matricole, in care sunt trecute toate rezultatele examinarilor ECDL sustinute de candidat) de catre reprezentantul centrului de testare;
2) Examinarea/ testarea candidatilor in cadrul sesiunilor de examinare ECDL in vederea obtinerii Permisului ECDL:
– dupa inscrierea prealabila in procesul de certificare ECDL, prin achizitionarea unei serii de inscriere generala unica ECDL, candidatii se pot prezenta la examinare. Sesiunile de examinare ECDL se organizeaza periodic si sunt aprobate de catre ECDL Romania.
– numarul maxim de candidati care pot sustine testul simultan in sala de testare este de 24 persoane/ora sau in functie de numarul statiilor de lucru validate prezente in sala. Numarul minim de candidati care pot sustine testele simultan in sala de examen este de 3 persoane.
– candidatii vor fi programati din timp pentru sustinerea examenului ECDL, specificandu-se modulele pe care acestia le sustin.
– certificarea ECDL Start presupune evaluarea competentelor digitale care se constituie din 4 module separate ce acopera ariile de cunoastere IT cheie, respectiv Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text si Calcul tabelar.
– un modul ECDL se considera promovat numai daca se obtine un punctaj de cel putin 75%.
– examinarea pentru obtinerea certificarilor ECDL se face in sistem automat in cadrul platformei de examinare online ECDL.
– fiecare candidat primeste un cont de acces pentru platforma de examinare valabil numai pentru ziua si ora la care a fost programat.
– dupa finalizarea testului, platforma de examinare afiseaza automat rezultatul obtinut, rezultat ce trebuie validat de catre ECDL Romania.
3) Solicitarea si emiterea permiselor ECDL:
– Permisul ECDL Start se obtine în urma promovării celor 4 module START.
– Cererile de permise se vor introduce in meniurile specifice din Baza de date ECDL ROMANIA.
– Termenul de emitere a permiselor este de maxim 15 zile lucratoare de la data confirmarii inregistrarii cererii.

Suntem convinşi că prin participarea dumneavoastră la sesiunile de formare din cadrul subactivității A.3.4. Certificarea ECDL a abilităților de utilizare a computerului în vederea dezvoltării productivității și competitivității a 120 persoane/ angajați din departamentele de resurse umane din sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism” la nivelul regiunii Sud-Est veţi avea o contribuţie importantă la dezvoltarea personală și profesională sustenabilă, creșterea dinamică și competitivă a sectorului economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” pe plan local și regional.

Informaţii suplimentare privind organizarea și derularea procesului de evaluare si certificare ECDL Start pot fi obținute la adresa de e-mail: turismperform@gmail.com, precum și prin intermediul experților responsabili:
EXPERT LOGISTICĂ FORMARE 1 – ARITON ROBERT CONSTANTIN
EXPERT LOGISTICĂ FORMARE 2 – ROMAN NARCES
EXPERT LOGISTICĂ FORMARE 3 – PRICOPE SILVIA

VĂ MULȚUMIM PENTRU INTERESUL ACORDAT!