Material de informare a grupului țintă – angajați din departamentele de resurse umane

23 aug. 2018

MATERIAL DE INFORMARE A GRUPULUI ȚINTĂ
ANGAJAȚI DIN DEPARTAMENTELE DE RESURSE UMANE
PRIVIND DETALIILE DERULARII CURSURILOR DE PERFECȚIONARE PENTRU OCUPAȚIILE „MANAGER RESURSE UMANE” ȘI „INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE”

Stimată doamnă/ Stimate domn,

N & C TURISM SRL, având calitatea de beneficiar al proiectului „TURISM-PERFORM – Competitivitate în turism prin resurse umane performante” (POCU/227/3/8/117915), este responsabilă cu derularea cursurilor de perfecționare pentru ocupațiile „MANAGER RESURSE UMANE” și „INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE”, în vederea dezvoltării performanțelor profesionale a 120 angajați din departamentele de resurse umane, pentru sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism”, la nivelul regiunii Sud-Est.

Proiectul „TURISM-PERFORM – Competitivitate în turism prin resurse umane performante” (POCU/227/3/8/117915) este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului vizează „îmbunătățirea competențelor și creșterea performanțelor profesionale pentru 510 persoane având calitatea de manageri/ antreprenori și angajați în departamentele de resurse umane, prin furnizarea unor programe personalizate de formare și alte activități, cursuri, modele, practici relevante inovatoare și durabile, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabilă și a gradului de adaptabilitate a activității la dinamica sectorului economic cu potențial competitiv Turism și ecoturism în Regiunea Sud-Est”.

Unul dintre sectoarele economice vizate de domeniile regionale de excelenta (specializare inteligenta), care asigura o pozitionare buna pe pietele europene a produselor regionale este TURISMUL – ECOTURISMUL.

In ceea ce priveste situatia TURISMULUI – ECOTURISMULUI in regiunea Sud-Est, sunt identificate elemente care defavorizeaza acest sector, respectiv:
– deficiente ale culturii antreprenoriale in privinta managementului resurselor umane,
– profesionalismul scazut al lucratorilor,
– lipsa strategiei si programului anual de marketing,
– slaba cooperare intre institutii de cercetare, autoritati si agenti economici,
– lipsa diseminarii informatiilor privind politica turismului si a modelelor de bune practici,
– calitatea scazuta a serviciilor/informatiilor turistice,
– reducerea aportului turismului in PIB-ul regional,
– investitii reduse in tehnologii de protectie a mediului,
– masuri necorespunzatoare privind degradarea mediului natural.

In plus, o analiza regionala prezinta cele mai relevante aspecte si informatii privind: importanta economica a turismului, potentialul turistic al regiunii Sud-Est, structuri de primire turistica, strategii judetene si regionale de dezvoltare a turismului.

Totodata, dezvoltarea turismului a fost definita ca fiind una din prioritatile majore ale dezvoltarii regiunii Sud-Est, acest domeniu putand sustine si impulsiona dezvoltarea economico-sociala in perioada urmatoare.

Problemele identificate care au determinat proiectarea cursurilor de perfecționare pentru ocupațiile „MANAGER RESURSE UMANE” și „INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE” sunt:
– descresterea competitivitatii locale/regionale, conservarea unor atitudini/practici/metode nefavorabile sectorului turistic, incapacitatea de adaptare a afacerilor turistice la situatiile economice de criza, scaderea profitabilitatii activitatilor turistice;
– deficiente ale culturii antreprenoriale in privinta managementului resurselor umane;
– profesionalismul scazut al lucratorilor;
– lipsa diseminarii informatiilor privind politica turismului si a modelelor de bune practici;
– calitatea scazuta a serviciilor/ informatiilor turistice;
– pierderea capacitatii concurentiale, intarzierea adaptarii inovatiilor tehnologice;
– mentalitate indiferenta fata de protectia mediului, lipsa informatiilor privind dezvoltarea durabila la nivel regional si efectele negative ale economiei asupra mediului, respectiv reducerea atractivitatii regiunii;
– deficiente in privinta managementului resurselor umane la nivelul intreprinderilor din sector;
– lipsa diseminarii unor informatii relevante, actuale privind politica turismului/ecoturismului si a modelelor de bune practici la nivel de sector;
– lipsa informatiilor privind beneficiile obtinute prin sustinerea, dezvoltarea si participarea angajatilor la activitati/programe de imbunatatire a competentelor;
– lipsa unei strategii pe termen lung, a unui program multianual de identificare/anticipare a nevoilor de formare;
– slaba cooperare intre institutii de cercetare, autoritati si agenti economici;
– adaptare intarziata a inovatiilor tehnologice in sector;
– lipsa de adaptabilitate a resursei umane si intreprinderilor la noile tendinte din sector;
– incapacitatea de adaptare a afacerilor turistice la situatiile economice de criza;
– investitii reduse in tehnologii de protectie a mediului si masuri necorespunzatoare privind degradarea mediului natural;
– lipsa informatiilor privind dezvoltarea durabila la nivel regional si efectele negative ale economiei asupra mediului.

Grupul țintă vizat pentru furnizarea cursurilor de perfecționare pentru ocupațiile „MANAGER RESURSE UMANE” și „INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE” presupune 120 angajati din departamentele de resurse umane provenind din intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” (identificat conform SNC), in corelare cu domeniile specializare inteligenta „Bioeconomie”, „Energie, mediu si schimbari climatice” si „Sanatate” (conform SNCDI) la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv Constanta, Tulcea, Buzau, Braila, Galati si Vrancea).

Criteriile minime de selecție a persoanelor vizate pentru furnizarea cursurilor de perfecționare pentru ocupațiile „MANAGER RESURSE UMANE” și „INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE”, potrivit specificațiilor cererii de finanțare și în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice „ROMÂNIA PROFESIONALĂ – RESURSE UMANE COMPETITIVE”, presupun ca persoanele vizate:
– sa fie angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial), in departamentele de resurse umane din intreprinderi care isi desfasoara activitatea si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea principala sau secundara in sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” in corelare cu domeniile specializare inteligenta „Bioeconomie”, „Energie, mediu si schimbari climatice” si „Sanatate” (fiind autorizata pentru cel putin un cod CAEN specific sectorului vizat, mentionat in Anexa 5 la GSCS.OS.3.8, pg. 1, respectiv lista codurilor CAEN aferenta directiilor de politica industriala mentionata in SNC 2014-2020), cu localizarea intreprinderii intr-unul din judetele regiunii Sud-Est;
– sa nu fi beneficiat de nicio alta finantare din fonduri publice nationale/comunitare in calitate de participant la acelasi program pentru care opteaza;
– sa fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate;
– sa aiba disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care a fost selectata, cu respectarea principiului egalitatii de sanse/gen si non-discriminarii.

Lista codurilor CAEN aferenta directiilor de politica industriala mentionata in SNC 2014-2020 Turism și ecoturism, respectiv Anexa 5 la GSCS.OS.3.8, pg. 1 vizează:

– 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
– 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
– 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
– 5590 Alte servicii de cazare
– 7911 Activitati ale agentiilor turistice
– 7912 Activitati ale tur-operatorilor
– 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

Cursurile de perfecționare pentru ocupațiile „MANAGER RESURSE UMANE” și „INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE” se organizează și derulează în cadrul subactivității A.3.3. Pregătirea, derularea și monitorizarea cursurilor de perfecționare pentru ocupațiile „Manager resurse umane” și „Inspector/ referent resurse umane”, în vederea dezvoltării performanțelor profesionale a 120 angajați din departamentele de resurse umane, pentru sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism”, la nivelul regiunii Sud-Est, având ca perioadă vizată SEPTEMBRIE 2018 – MAI 2019 și ca principal scop:
– cresterea numarului de angajati din departamentele de resurse umane care beneficiaza de programe de formare, activitati, cursuri relevante, in vederea imbunatatirii activitatii de management al resurselor umane si a gradului de adaptabilitate a activitatii la dinamica sectorului „Turism si ecoturism”;
– imbunatatirea competentelor profesionale, respectiv a capacitatii de gestionare eficienta a resurselor umane intr-o organizatie pentru 120 persoane (angajati din departamentele de resurse umane) participante la programele de perfectionare „Manager resurse umane” si „Inspector/referent resurse umane” cu activitate curenta sau care intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” din regiunea Sud-Est, in vederea dezvoltarii activitatii compartimentului de resurse umane;
– cresterea mobilitatii si a performatelor pe plan profesional pentru 120 persoane care lucreaza in departamentele de resurse umane din sectorul „Turism si ecoturism” (regiunea Sud-Est);
– insusirea tehnicilor de consiliere a managerilor din intreprinderi in probleme vizand resursele umane, de monitorizare a costurilor de personal si a sistemului de relatii de munca al intreprinderii;
– dezvoltarea instrumentelor de coordonare a personalului din departamentul de resurse umane, a desfasurarii activitatilor de resurse umane si a elaborarii politicilor/ programelor/ strategiilor care vizeaza resursele umane din sectorul „Turism si ecoturism”;
– insusirea modalitatilor de intocmire si gestionare a documentelor ce tin de evidenta muncii in intreprindere, de gestionare a relatiilor dintre angajati si angajatori, de recrutarea si selectarea personalului care urmeaza a fi angajat;
– dezvoltarea si insusirea unor tehnici/ practici/ instrumente pentru integrarea angajatilor la locul de munca, adaptarea mediului de lucru la nevoile angajatilor, realizarea de cercetarii privind ocuparea fortei de munca si necesarul de competente al personalului angajat in intreprindere;
– favorizarea dezvoltarii socio-profesionale, a cresterii gradului de responsabilitate si autonomie, inckusiv pentru femei pe piata muncii specifica sectorului „Turism si ecoturism”;
– posibilitatea certificarii cu recunoastere nationala, potrivit cerintelor actuale ale pietei muncii si oportunitatilor existente.

Obiectivele specifice cursului de perfecționare pentru ocupația „MANAGER RESURSE UMANE” vizează:
– imbunatatirea competentelor profesionale ale angajatilor din departamentele de resurse umane in vederea exercitarii functiilor manageriale de previziune, organizare, antrenare, coordonare, control-evaluare;
– imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane in cadrul intreprinderilor;
– consilierea celorlalti manageri in probleme de resurse umane;
– coordonarea desfasurarii activitatilor de resurse umane;
– coordonarea elaborarii politicilor si programelor de resurse umane;
– coordonarea personalului din departamentul de resurse umane;
– elaborarea strategiei de resurse umane;
– monitorizarea costurilor de personal;
– monitorizarea sistemului de relatii de munca al organizatiei;
– organizarea activitatii departamentului de resurse umane;
– reprezentarea compartimentului de resurse umane;
– facilitarea adaptarii activitatii la dinamica sectorului economic „Turism si ecoturism” si a domeniilor de specializare inteligenta „Bioeconomie”, „Energie, mediu si schimbari climatice”, „Sanatate”;
– rezolvarea problemelor identificate pentru aceasta categorie de grup tinta.

Obiectivele specifice cursului de perfecționare pentru ocupația „INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE” vizează:
– gestionarea resurselor umane prin implicarea directa in procesul prin care organizatia isi recruteaza, angajeaza, deruleaza si inceteaza raporturile de munca cu salariatii;
– imbunatatirea activitatii de management al resurselor umane in cadrul intreprinderilor;
– dobandirea competentelor privind planificarea activitatilor;
– comunicarea cu angajatii;
– aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM si in domeniul situatiilor de urgenta;
– intocmirea documentelor de evidenta a personalului;
– gestionarea documentelor de evidenta a personalului;
– organizarea recrutarii personalului;
– intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor;
– intocmirea statului de plata pentru personalul angajat;
– administrarea bazei de date de evidenta a personalului;
– facilitarea adaptarii activitatii la dinamica sectorului economic „Turism si ecoturism” si a domeniilor de specializare inteligenta „Bioeconomie”, „Energie, mediu si schimbari climatice”, „Sanatate”;
– rezolvarea problemelor identificate pentru aceasta categorie de grup tinta.

Sesiunile de formare din cadrul cursurilor de perfecționare pentru ocupațiile „MANAGER RESURSE UMANE” și „INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE” se vor derula de catre N & C TURISM SRL, având calitatea de beneficiar al proiectului „TURISM-PERFORM – Competitivitate în turism prin resurse umane performante” (POCU/227/3/8/117915), ca furnizor de formare profesionala a adultilor, in perioada SEPTEMBRIE 2018 – MAI 2019 si cuprind activitati specifice competentelor vizate, sustinute prin seturi de materiale necesare formarii, urmarind in principal familiarizarea participantilor cu metodele si tehnicile de gestionare eficienta a resurselor umane intr-o organizatie.

Programele aferente cursurilor de perfecționare pentru ocupațiile „MANAGER RESURSE UMANE” și „INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE” au o durata de 60 ore (cu aprox. 10 zile/curs, pregatire teoretica/practica), fiind concepute astfel incat sa asigure cursantilor informatii complete despre managementul si gestionarea resurselor umane, inclusiv componenta dezvoltarii durabile si TIC.

Pe toata perioada derularii cursului vor fi asigurate participantilor materiale pentru sustinerea activitatilor de educatie/formare si servicii suport (hrana, sali de curs).

Beneficiile vizate prin furnizarea cursului de perfecționare pentru ocupația „MANAGER RESURSE UMANE” presupun dezvoltarea de competente privind consilierea celorlalti manageri in:
– probleme de resurse umane;
– coordonarea desfasurarii activitatilor de resurse umane;
– coordonarea elaborarii politicilor si programelor de resurse umane;
– coordonarea personalului din departamentul de resurse umane;
– elaborarea strategiei de resurse umane;
– monitorizarea costurilor de personal;
– monitorizarea sistemului de relatii de munca al organizatiei;
– organizarea activitatii departamentului de resurse umane;
– reprezentarea compartimentului de resurse umane.

Beneficiile vizate prin furnizarea cursului de perfecționare pentru ocupația „INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE” presupun dezvoltarea de competente privind:
– planificarea activitatilor;
– comunicarea cu angajatii;
– aplicarea prevederilor legale referitoare la SSM si in domeniul situatiilor de urgenta;
– intocmirea documentelor de evidenta a personalului;
– gestionarea documentelor de evidenta a personalului;
– organizarea recrutarii personalului;
– intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor;
– intocmirea statului de plata pentru personalul angajat;
– administrarea bazei de date de evidenta a personalului.

Suntem convinşi că prin participarea dumneavoastră la sesiunile de formare din cadrul subactivității A.3.3. Pregatirea, derularea si monitorizarea cursurilor de perfectionare pentru ocupatiile „Manager resurse umane” si „Inspector/referent resurse umane”, in vederea dezvoltarii performantelor profesionale a 120 angajati din departamentele de resurse umane, pentru sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism”, la nivelul regiunii Sud-Est veţi avea o contribuţie importantă la dezvoltarea personală și profesională sustenabilă, creșterea dinamică și competitivă a sectorului economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” pe plan regional.

Informaţii suplimentare privind organizarea și derularea cursurilor de perfecționare pentru ocupațiile „MANAGER RESURSE UMANE” și „INSPECTOR/ REFERENT RESURSE UMANE” pot fi obținute la adresa de e-mail: turismperform@gmail.com, precum și prin intermediul experților responsabili:
EXPERT LOGISTICĂ FORMARE 1 – ARITON ROBERT CONSTANTIN
EXPERT LOGISTICĂ FORMARE 2 – ROMAN NARCES
EXPERT LOGISTICĂ FORMARE 3 – PRICOPE SILVIA

VĂ MULȚUMIM PENTRU INTERESUL ACORDAT!