Material de informare a grupului țintă – manageri

23 aug. 2018

MATERIAL DE INFORMARE
A GRUPULUI ȚINTĂ MANAGERI
(PERSOANE CARE ASIGURA MANAGEMENTUL UNEI INTREPRINDERI CU ACTIVITATE CURENTA/ IN CURS DE ADAPTARE IN SECTORUL „TURISM SI ECOTURISM”)
PRIVIND DETALIILE DERULARII PROGRAMULUI DE PERFECȚIONARE
PENTRU OCUPAȚIA „MANAGER DE INOVARE”

Stimată doamnă/ Stimate domn,

N & C TURISM SRL, având calitatea de beneficiar al proiectului „TURISM-PERFORM – Competitivitate în turism prin resurse umane performante” (POCU/227/3/8/117915), este responsabilă cu derularea cursului de perfecționare pentru ocupația „MANAGER DE INOVARE”, potrivit cerințelor actuale ale pieței muncii locale/ regionale din sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism”, în vederea dezvoltării performanțelor profesionale și îmbunătățirii competențelor a 100 manageri din regiunea Sud-Est.

Proiectul „TURISM-PERFORM – Competitivitate în turism prin resurse umane performante” (POCU/227/3/8/117915) este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului vizează „îmbunătățirea competențelor și creșterea performanțelor profesionale pentru 510 persoane având calitatea de manageri/ antreprenori și angajați în departamentele de resurse umane, prin furnizarea unor programe personalizate de formare și alte activități, cursuri, modele, practici relevante inovatoare și durabile, în scopul creșterii șanselor de dezvoltare sustenabilă și a gradului de adaptabilitate a activității la dinamica sectorului economic cu potențial competitiv Turism și ecoturism în Regiunea Sud-Est”.

Unul dintre sectoarele economice vizate de domeniile regionale de excelenta (specializare inteligenta), care asigura o pozitionare buna pe pietele europene a produselor regionale este TURISMUL – ECOTURISMUL.

In ceea ce priveste situatia TURISMULUI – ECOTURISMULUI in regiunea Sud-Est, sunt identificate elemente care defavorizeaza acest sector, respectiv:
– deficiente ale culturii antreprenoriale in privinta managementului resurselor umane,
– profesionalismul scazut al lucratorilor,
– lipsa strategiei si programului anual de marketing,
– slaba cooperare intre institutii de cercetare, autoritati si agenti economici,
– lipsa diseminarii informatiilor privind politica turismului si a modelelor de bune practici,
– calitatea scazuta a serviciilor/informatiilor turistice,
– reducerea aportului turismului in PIB-ul regional,
– investitii reduse in tehnologii de protectie a mediului,
– masuri necorespunzatoare privind degradarea mediului natural.

In plus, o analiza regionala prezinta cele mai relevante aspecte si informatii privind: importanta economica a turismului, potentialul turistic al regiunii Sud-Est, structuri de primire turistica, strategii judetene si regionale de dezvoltare a turismului.

Totodata, dezvoltarea turismului a fost definita ca fiind una din prioritatile majore ale dezvoltarii regiunii Sud-Est, acest domeniu putand sustine si impulsiona dezvoltarea economico-sociala in perioada urmatoare.

Problemele identificate care au determinat proiectarea cursului de perfecționare pentru ocupația „MANAGER DE INOVARE” sunt:
– descresterea competitivitatii locale/regionale, conservarea unor atitudini/practici/metode nefavorabile sectorului turistic, incapacitatea de adaptare a afacerilor turistice la situatiile economice de criza, scaderea profitabilitatii activitatilor turistice;
– deficiente ale culturii antreprenoriale in privinta managementului resurselor umane;
– profesionalismul scazut al lucratorilor;
– lipsa diseminarii informatiilor privind politica turismului si a modelelor de bune practici;
– calitatea scazuta a serviciilor/ informatiilor turistice;
– pierderea capacitatii concurentiale, intarzierea adaptarii inovatiilor tehnologice;
– mentalitate indiferenta fata de protectia mediului, lipsa informatiilor privind dezvoltarea durabila la nivel regional si efectele negative ale economiei asupra mediului, respectiv reducerea atractivitatii regiunii;
– deficiente in privinta managementului resurselor umane la nivelul intreprinderilor din sector;
– lipsa diseminarii unor informatii relevante, actuale privind politica turismului/ecoturismului si a modelelor de bune practici la nivel de sector;
– lipsa informatiilor privind beneficiile obtinute prin sustinerea, dezvoltarea si participarea angajatilor la activitati/programe de imbunatatire a competentelor;
– lipsa unei strategii pe termen lung, a unui program multianual de identificare/anticipare a nevoilor de formare;
– slaba cooperare intre institutii de cercetare, autoritati si agenti economici;
– adaptare intarziata a inovatiilor tehnologice in sector;
– lipsa de adaptabilitate a resursei umane si intreprinderilor la noile tendinte din sector;
– incapacitatea de adaptare a afacerilor turistice la situatiile economice de criza;
– investitii reduse in tehnologii de protectie a mediului si masuri necorespunzatoare privind degradarea mediului natural;
– lipsa informatiilor privind dezvoltarea durabila la nivel regional si efectele negative ale economiei asupra mediului.

Cursul de perfecționare pentru ocupația „MANAGER DE INOVARE” se organizează și derulează în cadrul subactivității A.2.3. Pregătirea, derularea și monitorizarea cursului de perfecționare pentru ocupația „Manager de inovare”, potrivit cerințelor actuale ale pieței muncii locale/ regionale din sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism”, în vederea dezvoltării performanțelor profesionale și îmbunătățirii competențelor a 100 manageri din regiunea Sud-Est, având ca perioadă vizată SEPTEMBRIE 2018 – MAI 2019 și ca principal scop:
– imbunatatirea competentelor profesionale, respectiv a capacitatii de gestionare eficienta a procesului de inovare in intreprinderi a 100 manageri cu activitate curenta sau care intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectorul „Turism si ecoturism” din regiunea Sud-Est in vederea dezvoltarii performantei si consolidarii/ adaptarii la dinamica economica/ tehnologica actuala;
– cresterea mobilitatii si a performatelor pe plan profesional pentru persoanele care asigura managementul intreprinderii si/sau gestioneaza propriile afaceri la nivelul regiunii Sud-Est;
– cresterea numarului de angajati cu rol de manager care beneficiaza de programe de formare, activitati, cursuri relevante, in vederea imbunatatirii abilitatilor manageriale si a gradului de adaptabilitate a activitatii la dinamica sectorului „Turism si ecoturism”;
– insusirea metodelor de coordonare a dezvoltarii profesionale a angajatilor, de valorificare a capitalului intelectual al intreprinderii, de culegere a ideilor creative, de elaborare si implementare a strategiilor de inovare, de evaluare si asigurare a continuitatii procesului de inovare in sectorul „Turism si ecoturism”;
– favorizarea dezvoltarii socio-profesionale, a cresterii gradului de responsabilitate si autonomie, inclusiv pentru femei si persoane cu varsta peste 65 ani pe piata muncii specifica sectorului „Turism si ecoturism”;
– posibilitatea certificarii cu recunoastere nationala, potrivit cerintelor actuale ale pietei muncii si oportunitatilor existente.

Obiectivele specifice cursului de perfecționare pentru ocupația „MANAGER DE INOVARE” vizează:
– cresterea performantelor pe plan profesional;
– imbunatatirea competentelor profesionale managerilor in vederea exercitarii functiilor manageriale de identificare idei/ solutii noi;
– analiza, sinteza si previziune, organizare, antrenare, coordonare, control-evaluare;
– identificarea schimbarilor produselor/ tehnologiilor/ serviciilor in functie de mediul exterior;
– introducerea unor modele inovatoare de organizare a muncii (productive, ecologice, non-discriminatorii);
– facilitarea adaptarii activitatii manageriale la dinamica sectorului economic „Turism si ecoturism” si a domeniilor de specializare inteligenta „Bioeconomie”, „Energie, mediu si schimbari climatice”, „Sanatate”;
– rezolvarea problemelor identificate pentru aceasta categorie de grup tinta.

Grupul țintă vizat pentru furnizarea cursului de perfecționare pentru ocupația „MANAGER DE INOVARE” presupune 100 manageri, respectiv persoane care asigura managementul strategic al firmelor si care ocupa pozitii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc) in intreprinderi care isi desfasoara activitatea principala sau secundara si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” (identificat conform SNC), in corelare cu domeniile specializare inteligenta „Bioeconomie”, „Energie, mediu si schimbari climatice” si „Sanatate” (conform SNCDI) la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv Constanta, Tulcea, Buzau, Braila, Galati si Vrancea).

Criteriile minime de selecție a persoanelor vizate pentru furnizarea cursului de perfecționare pentru ocupația „MANAGER DE INOVARE”, potrivit specificațiilor cererii de finanțare și în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice „ROMÂNIA PROFESIONALĂ – RESURSE UMANE COMPETITIVE”, presupun ca persoanele vizate:
– sa fie angajati cu contract individual de munca (cu norma intreaga sau cu timp partial) care asigura managementul strategic si care ocupa pozitii de management (manager general, director general, manager executiv, director executiv, director adjunct, manager de departament, manager de proiect, manager de linie etc), provenind din intreprinderi care isi desfasoara activitatea si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea principala sau secundara in sectorul economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” in corelare cu domeniile specializare inteligenta „Bioeconomie”, „Energie, mediu si schimbari climatice” si „Sanatate” (fiind autorizata pentru cel putin un cod CAEN specific sectorului vizat, mentionat in Anexa 5 la GSCS.OS.3.8, pg. 1, respectiv lista codurilor CAEN aferenta directiilor de politica industriala mentionata in SNC 2014-2020), cu localizarea intreprinderii intr-unul din judetele regiunii Sud-Est;
– sa nu fi beneficiat de nicio alta finantare din fonduri publice nationale/comunitare in calitate de participant la acelasi program pentru care opteaza;
– sa fie de acord cu utilizarea/prelucrarea datelor personale furnizate;
– sa aiba disponibilitatea de a participa la toate activitatile din proiect pentru care a fost selectata, cu respectarea principiului egalitatii de sanse/gen si non-discriminarii.

Lista codurilor CAEN aferenta directiilor de politica industriala mentionata in SNC 2014-2020 Turism și ecoturism, respectiv Anexa 5 la GSCS.OS.3.8, pg. 1 vizează:

– 5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare
– 5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
– 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere
– 5590 Alte servicii de cazare
– 7911 Activitati ale agentiilor turistice
– 7912 Activitati ale tur-operatorilor
– 7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

Sesiunile de formare din cadrul cursului de perfecționare pentru ocupația „MANAGER DE INOVARE” se vor derula de catre N & C TURISM SRL, având calitatea de beneficiar al proiectului „TURISM-PERFORM – Competitivitate în turism prin resurse umane performante” (POCU/227/3/8/117915), ca furnizor de formare profesionala a adultilor, autorizat in conformitate cu OUG nr.129/31.08.2000, in perioada SEPTEMBRIE 2018 – MAI 2019 si cuprind activitati specifice competentelor vizate, sustinute prin seturi de materiale necesare formarii, urmarind in principal familiarizarea participantilor cu metodele si tehnicile de gestionare eficienta a procesului de inovare intr-o intreprindere.

Programa aferenta cursului de perfecționare pentru ocupația „MANAGER DE INOVARE” are o durata de 60 ore (cu aprox. 10 zile/curs, pregatire teoretica/practica), fiind conceputa astfel incat sa asigure cursantilor informatii complete despre:
– elaborarea strategiei de inovare a intreprinderii, in urma auditarii acesteia,
– implementarea planului de realizare a strategiei de inovare a intreprinderii,
– coordonarea dezvoltarii profesionale a echipei,
– coordonarea culegerii de idei creative,
– crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare,
– elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al intreprinderii,
– evaluarea procesului de inovare in toate fazele lui
– asigurarea continuitatii procesului de inovare in intreprindere
– componenta dezvoltarii durabile si TIC.

Pe toata perioada derularii cursului vor fi asigurate participantilor materiale pentru sustinerea activitatilor de educatie/formare si servicii suport (hrana, sali de curs).

Beneficiile vizate prin furnizarea cursului de perfecționare pentru ocupația „MANAGER DE INOVARE” presupun:
– imbunatatirea competentelor profesionale in vederea exercitarii functiilor manageriale de identificare idei/ solutii noi, analiza, sinteza si previziune, organizare, antrenare, coordonare, control-evaluare;
– identificare a schimbarilor produselor/ tehnologiilor/ serviciilor in functie de mediul exterior.

Suntem convinşi că prin participarea dumneavoastră la sesiunile de formare din cadrul subactivității A.2.3. Pregătirea, derularea și monitorizarea cursului de perfecționare pentru ocupația „Manager de inovare”, potrivit cerințelor actuale ale pieței muncii locale/ regionale din sectorul economic cu potențial competitiv „Turism și ecoturism”, în vederea dezvoltării performanțelor profesionale și îmbunătățirii competențelor a 100 manageri din regiunea Sud-Est veţi avea o contribuţie importantă la dezvoltarea personală și profesională sustenabilă, creșterea dinamică și competitivă a sectorului economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” pe plan regional.

Informaţii suplimentare privind organizarea și derularea cursului de perfecționare pentru ocupația „MANAGER DE INOVARE” pot fi obținute la adresa de e-mail: turismperform@gmail.com, precum și prin intermediul experților responsabili:
EXPERT LOGISTICĂ FORMARE 1 – ARITON ROBERT CONSTANTIN
EXPERT LOGISTICĂ FORMARE 2 – ROMAN NARCES
EXPERT LOGISTICĂ FORMARE 3 – PRICOPE SILVIA

VĂ MULȚUMIM PENTRU INTERESUL ACORDAT!