Prezentare

TURISM-PERFORM
Competitivitate în turism prin resurse umane performante

Beneficiar
N&C Turism SRL

PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL EUROPEAN STRUCTURAL ȘI DE INVESTIȚII PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toţi
Obiectiv thematic 8. Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă
Prioritate de investiții 8.v. Adaptarea lucrătorilor, întreprinderilor și antreprenorilor la schimbare
Obiectiv specific 3.8. Creșterea numărului de angajați care beneficiază de instrumente, metode, practici etc. standard de management al resurselor umane și de condiții de lucru îmbunătățite în vederea adaptării activității la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC/ domeniilor de specializare inteligentă conform SNCDI
Nr. contract finanțare POCU/227/3/8/117915

Obiectiv general

Imbunatatirea competentelor si cresterea performantelor profesionale pentru 510 persoane avand calitatea de manageri/antreprenori si angajati in departamentele de resurse umane, prin furnizarea unor programe personalizate de formare si alte activitati, cursuri, modele, practici relevante inovatoare si durabile, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare sustenabila si a gradului de adaptabilitate a activitatii la dinamica sectorului economic cu potential competitiv „Turism si ecoturism” in Regiunea Sud-Est.

Obiective specifice

OS1. Cresterea gradului de constientizare a 500 de angajatori din sectorul economic Turism si ecoturism, privind initiativele eficiente, durabile si sustenabile orientate spre dezvoltarea resurselor umane si a competitivitatii economice, imbunatatirea competentelor din domeniul managementului strategic, implementarea instrumentelor/metodelor/practicilor/standardelor competitive de management al resurselor umane la nivelul regiunii Sud-Est, precum si cresterea responsabilitatii sociale privind ocuparea.

OS2. Imbunatatirea performantelor profesionale, cresterea gradului de adaptabilitate a activitatii la dinamica economica si mecanismele progresului tehnologic din sectorul cu potential de specializare inteligenta Turism si ecoturism si crearea premiselor de dezvoltare pentru 250 manageri si 140 antreprenori din regiunea Sud-Est.

OS3. Imbunatatirea abilitatilor profesionale, cresterea eficientei, mobilitatii si dezvoltarii competitive a 120 angajati din departamentele de resurse umane, in intreprinderi care isi desfasoara activitatea si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectorul economic cu potential competitiv Turism si ecoturism, la nivelul regiunii Sud-Est.

OS4. Dezvoltarea performanta si cresterea sustenabilitatii a 60 de intreprinderi care isi desfasoara activitatea si/sau intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectorul economic cu potential comptetitiv Turism si ecoturism, respectiv generare a unui management performant si consolidarea sectorului antreprenorial la nivel regional.

OS5. Imbunatatirea insertiei socio-profesionale, sprijinirea mobilitatii, promovarea egalitatii de sanse, combaterea descriminarii, depasirea barierelor de ordin moral si etnic si accentuarea imaginii sociale a femeilor (minim 5% din grupul tinta vizat) si a persoanelor cu varsta peste 65 ani (minim 2% din grupul tinta vizat) prin asigurarea accesului egal la pachetul de activitati furnizat la nivelul regiunii Sud-Est (judetele Constanta, Tulcea, Buzau, Braila, Galati, Vrancea).

OS6. Implementarea principiului dezvoltarii durabile, asigurarea protectiei mediului, utilizarii eficiente a resurselor si imbunatatirea accesibilitatii, utilizarii si calitatii tehnologiei informatiilor si comunicatiilor